home | Parque empresarial de Pazos
Galería de imágenes del parque empresarial
Enlaces de interés: información útil Contacto Ubicación
Noticias relacionadas con nuestro parque empresarial Quiénes somos Parque empresarial
  Inicio > Quen somos > Presentación
  idioma: galego idioma: castellano  

PRESENTACIÓNA Asociación de Empresarios do Parque Empresarial de Pazos nace en agosto de 2010 pola necesidade dos empresarios radicados en Pazos de unir o seu esforzo e vontade para lograr as melloras necesarias que permitan a perfecta realización dos seus labores de producción e comercialización.

Trátase dunha entidade sen ánimo de lucro na cal a finalidade é velar polos intereses comúns de todos os membros asociados apostando por ser un interlocutor válido entre as distintas administracións públicas, ademáis de promocionar e defender os seus intereses tanto económicos como sociais. Pretende ser un espacio de referencia no cal os asociados podan expoñer as súas preocupacións y busquen, baixo a tutela da Asociación, o mellor marco para a defensa das súas prioridades.

Para lograr os seus fins asume os seguintes compromisos:

•  A defensa e resolución dos problemas comúns das empresas asociadas, con independencia da Administración e de calquer grupo de presión ou partido político.

•  Servir de órgano de unión e coordinación das empresas e empresarios afiliados fomentando o espírito de solidaridade entre os mesmos.

•  Coordinar coa Administración todo tipo de actuacións encamiñadas á mellora dos servizos do parque empresarial.

•  Atender a necesidade de información, formación, asistencia técnica, investigación e perfeccionamiento das empresas afiliadas e divulgando cantos temas poidan afectar á potenciación da pequena e mediana empresa.

 

Parque empresarial de Pazos
| 15.917 PADRÓN (A Coruña) | Teléfono: 626453707 - 682175635 | Email: ferreno.ana@gmail.com | www.aepazos.com