home | Parque empresarial de Pazos
Galería de imaxes do parque empresarial
Ligazóns de interese: información útil Contacto Situación
Novas relacionadas co noso parque empresarial Quen somos Parque empresarial
  Inicio > Quen somos > Listado de empresas > GALIZA VERDE
  idioma: galego idioma: castellano  

GALIZA VERDE

Galiza Verde

Galiza Verde é unha empresa de xestión de residuos que presta un importante servizo á sociedade ao facerse cargo dos residuos perigosos xerados polos pequenos productores como imprentas, carpinterías e talleres.

Ofrecemos a tódolos nosos clientes un servizo flexible acorde ó estricto cumprimento da normativa en materia de Xestión Medioambiental de residuos.

Servizos:

O principal obxetivo de Galiza Verde é asegurar cas empresas que contratan os nosos servizos, implanten sistemas que resolvan de manera eficiente os seus problemas estratéxicos ou puntuais provocados pola acumulación e xeración de residuos, facéndonos cargo de toda a xestión:

  •   Documentación
  •   Manipulación
  •   Transporte

Así mesmo, facilitamos os envases para depositar os residuos e as etiquetas.

O noso principal cometido é liberar aos pequenos productores do farragoso trámite de xestionar os seus residuos.

Instalacións de Galiza Verde no Parque empresarial de Pazos
Algúns camións de Galiza Verde
Interior da nave de Galiza Verde

Parque empresarial de Pazos
| 15.917 PADRÓN (A Coruña) | Teléfono: 626453707 - 682175635 | Email: ferreno.ana@gmail.com | www.aepazos.com